חיים עוזר 1 , פתח תקווה
 
 
03-9161116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנצ'יס פיצה
 
 
 
 
 
 
 

מנצ'יס פיצה